תנאי שימוש

1.      תקנון אתר

1.1.       אתר מטרו אביזרים (להלן: "האתר") הינו אתר סחר אלקטרוני של מטרו מוטור שיווק (1981) בע"מ, ח.פ. 51-089249-0 ומופעל על ידה (להלן: "החברה" או "מפעיל האתר").

1.2.       תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש" או "הלקוח") באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעיל האתר.

קרא תקנון זה במלואו ובעיון. כותרות התקנון והסעיפים הנם לצרכי נוחות בלבד. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לגברים ונשים כאחד.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.3.       השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעיל האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעיל האתר ואין להפר זכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי.

1.4.       כשירות. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי החברה, לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת PayPal, כפי שיהיו מעת לעת.

1.5.       דפי מכירה. מפעיל האתר מאפשר לך לרכוש מהחברה באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים בארץ ובעולם אשר מיובאים על ידי החברה או חברות קשורות לה (להלן: המוצרים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את השם המסחרי של היצרן והמוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").

1.6.       שינויים בתקנון. תקנון זה ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

1.7.       פרטיות. השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.

1.8.   שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ובכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מטרו מוטור – אביזרים:

·        בדואר אלקטרוני  Metro-all@metro.co.il

·        בטלפון: 052-2558088

·        בפקס: 09-7670328

2.      אספקת/הובלת המוצרים

2.1.       החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו/או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.

2.2.       מועד השלמת הזמנה. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל החברה. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי הבאים, במצטבר: (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; ו-(ב) קבלת אישור החברה לגבי המצאות המוצר במלאי (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

2.3.       משלוח המוצרים מבוצע באמצעות שירות משלוחים לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה, בהתאם לתנאי חברת המשלוחים וכפוף לאזורי החלוקה שלהם. משלוח המוצרים באמצעות שירות המשלוחים יתבצע תוך עד 10 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.

כאשר המוצר אשר הוזמן על ידי המשתמש נאסף על ידי חברת השליחויות, יקבל המשתמש הודעת SMS אשר המאשר את איסוף המוצר ויכלול את מספר ההזמנה. באמצעות הודעה זו יוכל המשתמש לעקוב אחרי ההזמנה ומועד המשלוח של המוצר.

2.4.       אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, החברה תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

2.5.       תשלום נוסף בגין הובלה חריגה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח ו/או לשם העלאתו לבית הלקוח לרבות באמצעות פירוק ו/או מנוף ו/או כח אדם נוסף. במקרה של הובלה חריגה, החברה רשאית לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת באופן פרטני מול הלקוח.

2.6.       חישוב מועדים. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.

2.7.       איסוף עצמי. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסני החברה, כמפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור, לשירות הלקוחות של החברה.

מוצר יהיה זמין לאיסוף עצמי תוך עד 3 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בדמי אחסנה בסך 50 ₪ ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, החברה תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בסעיף 4.4 לתקנון זה ולקזז כל סכום אחר המגיע לה, לרבות בגין דמי אחסנה כאמור, בסך שלא יפחת מ-50 ₪ ליום.

במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (מוצר בהזמנה אישית) בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, תהיה החברה רשאית להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה בו לא הושמד המוצר והלקוח ביקש לאסוף את המוצר תהיה החברה רשאית לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.

2.8.       אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

2.9.       עיכוב ואיחור באספקה. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים מהמועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר העיכוב תינתן לחברה על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ-3 ימי עסקים מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעיל האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

2.11.    למיטב ידיעת החברה, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. יחד עם זאת, מובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

3.      הפרות וסעדים

3.1.       מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעיל האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם. החברה תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני, המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, החברה תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

3.2.       אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

3.3.       אין לפגוע בזכויות של צדדים שלישיים. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב מהחברה או בעל הזכויות המתאים. החברה רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעיל האתר לא יישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

3.4.       מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית החברה להעביר לצד הנפגע את פרטי הצד האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד הצד הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של צד שלישי. הצד הנפגע לכאורה לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעיל האתר לכל הפחות כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

3.5.       הוראות התנהגות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, על כל משתמש וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:

3.5.1.      המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

3.5.2.      חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את מפעיל האתר, מיד עם דרישתו הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליו מצד שלישי כלשהו.

3.5.3.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור החברה רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או תוכן מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

3.5.4.      מובהר בזאת, כי החברה רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.

3.5.5.      החברה רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

3.5.6.      למפעיל האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לו כל אחריות בקשר אליהם.

3.5.7.      אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם החברה ביחס למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

3.5.8.      ככלל, החברה רשאית להציג את התכנים או חלקם באופן אוטומטי. כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS), מבלי לבדוק את אמתותם ו/או דיוקם. מפעיל האתר לא יישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים.

3.6.       החברה רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:

3.6.1.      מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

3.6.2.      מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.6.3.      מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;

3.6.4.      מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעיל האתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;

3.6.5.      במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני המעודכנת בכרטיס הלקוח.

4.      ביטול עסקה

4.1.       לקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

4.2.       מועדים למתן הודעת ביטול. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת.

4.2.1.      ברכישה של נכס/מוצר - עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר;

4.2.2.      ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

4.2.3.      ברכישת שוברים, תווי קניה או מוצרים אחרים שנקבעו להם כללים בתקנות – בהתאם לאותן תקנות וכפי שיופיע בעמוד המכירה.

4.3.       עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן:

א.  טובין פסידים, לרבות מוצרי תעבורה לרוכב אשר הינם בטיחותיים, כגון קסדות;

ב.  "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

ג.   טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ד.   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

4.4.  מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, או במבצע מיוחד, יוחזר ע"פ אותם תנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו מוצר שני בהנחה או במתנה, או כמו 2 מוצרים במחיר כולל מופחת - החזר מלא יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם, הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור ובהתחשב בשווי המלא. לכן, במקרים מסוימים, יקבל המשתמש זיכוי נמוך משווי המוצר או לא יהיה זכאי לזיכוי כלל.

4.5  דמי ביטול. על פי חוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכש הלקוח או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לחברה, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

4.6.   ביטול הזמנה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לשירות הלקוחות של החברה בלבד, באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים בסעיף 1.8 לעיל.

5.      הגבלת אחריות

5.1.       הגבלת אחריות כללית. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק שנגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר.

מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

אחריותם של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.

5.2.     אחריות למוצרים. החברה תהיה אחראית על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, כקבוע על פי דין.

5.3.    העדר אחריות לתכנים ואתרים של צדדים שלישיים. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

5.4.   העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעיל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת בישראל ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהזמין מוצר באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע פעולה כלשהי באמצעות האתר.

5.5.       העדר אחריות לפעולות בניגוד לחוק. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר.

5.6.       הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעיל האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים ישירים מוחשיים ומוכחים בלבד, ולא תעלה הסכום ששולם בפועל על ידי הלקוח עבור המוצר או השירות.

5.7.       ביטול עסקה הנו סעד ממצה וסופי. הסעד הבלעדי והממצה שיהיה למשתמש במקרה של הפרה יסודית של התקשרות כלשהי להזמנת מוצר או שירות יהיה ביטול הזמנה, ולא תהיינה למשתמש טענות נוספות כנגד מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.

5.8.       העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעיל האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

5.9.       העדר אחריות לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  מפעיל האתר ו/או מי מטעמו יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.10.    מיאון אחריות מוחלט בקשר עם פעילות האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

6.      מדיניות פרטיות

6.1.       מדיניות פרטיות. מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיהם. מפעיל האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיהם הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

6.2.       מידע. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

6.3.       שמירת מידע והעברתו. למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של החברה.

6.4.       מבלי לגרוע מכלליות האמור, ברישומו לאתר, המשתמש מאשר לחברה לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש, מידע כאמור לצדדים קשורים, לרבות חברות המוחזקות על ידה (חברות בנות) ו/או מחזיקות בה (חברה אם) ו/או מוחזקות על ידי אותם בעלים (חברות אחיות) ו/או כל חברה הקשורה עם החברה בפעילות עסקית או בדרך אחרת, הכל, לבד או עם אחרים (להלן: "צדדים קשורים").

6.5.       הסכמה לקבלת דברי פרסומת. במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לחברה ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתם הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת החברה לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידם ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.

6.5.1.      בקשת הסרה לפי חוק התקשורת. המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אל המשתמש על ידי החברה, ובמקרה כזה לא יישלחו אל המשתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק.

6.5.2.   בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות. לחילופין, המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לו למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידו באתר לרבות הזמנות.

6.6.    יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

6.7.    הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעיל האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

6.8.    העברת מידע ללא פרטים מזהים. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שימסור המשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת), בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל המשתמש אישית או יזהו אותו, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.

6.9.    שימוש בעוגיות (cookies). החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. המשתמש יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

6.10.    מילוי משובים והודעות מערכת. החברה רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, המוצר או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.

6.11.    איסוף נתונים אודות מיקום בזמן שימוש באפליקציה סלולרית. החברה רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר לחברה לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ובכך למנוע מהחברה לאסוף את המידע כאמור בסעיף זה.

6.12.    מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון של האתר.

7.      הדין החל

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

 

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 3/5/2020